Website là gì? Lợi ích của website đối với doanh nghiệp thế nào?

Website là thuật ngữ không còn xa lạ trong thời đại công nghệ phát triển...

Mô hình Agile trong phát triển & thử nghiệm phầm mềm

Phương thức phát triển Agile là một tập hợp các phương thức phát triển vòng...

Bảo vệ: Như Lai nói nhiệm vụ của một vị Phật (Tuyệt mật)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Công thức tu Thanh tịnh thiền (Tuyệt mật)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Thử nghiệm thành công ô tô bay: Chỉ cần 03′ để “biến hình”!

Thử nghiệm thành công ô tô bay: mất 3 phút để "biến hình" giữa hai...

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-com hay EC, là sự mua...

Vận 09 – Cửu Tử Hỏa Tinh (2024 – 2043)

Sao cửu tử đương thời đắc lệnh là ý chỉ ngôi sao này trong thời kỳ vận 8...