Vận 07 – Thất Xích Kim Tinh (2164 – 2183)

Sao thất xích thuộc kim chủ quản vận 7, hiện tại chúng ta đang sống...

1 Các bình luận

Vận 06 – Lục Bạch Kim Tinh (2144 – 2163)

Sao lục bạch thuộc kim chủ quản vận 6, hiện tại chúng ta đang sống...

Vận 05 – Ngũ Hoàng Kim Tinh (2124 – 2143)

Sao ngũ hoàng thuộc thổ chủ quản vận 5, hiện tại chúng ta đang sống...

Vận 04 – Tứ Lục Mộc Tinh (2104 – 2123)

Sao tứ lục thuộc mộc chủ quản vận 4, hiện tại chúng ta đang sống...

Vận 03 – Tam Bích Mộc Tinh (2084 – 2103)

Sao tam bích thuộc mộc chủ quản đại vận 3, hiện tại chúng ta đang...

Vận 02 – Nhị Hắc Thổ Tinh (2064 – 2083)

Sao nhị hắc thuộc thổ chủ quản đại vận 2, hiện tại chúng ta đang...

Vận 01 – Nhất Bạch Thủy Tinh (2044 – 2063)

Sao nhất bạch thuộc thủy chủ quản vận một, hiện chúng ta đang sống trong...

Luận giải vận 09 – Cửu tử Hỏa Tinh (2024 – 2043)

Hoả đại diện cho cái đẹp nên giai đoạn này con người rất con trọng...

Vận 08 – Bát Bạch Thổ Tinh (2004 – 2023)

Sao bát bạch đương thời đặc lệnh là ý chỉ ngôi sao này trong thời kỳ vận...