Vận 07 – Thất Xích Kim Tinh (2164 – 2183)

Sao thất xích thuộc kim chủ quản vận 7, hiện tại chúng ta đang sống...

1 Các bình luận

Luận giải vận 09 – Cửu tử Hỏa Tinh (2024 – 2043)

Hoả đại diện cho cái đẹp nên giai đoạn này con người rất con trọng...

Vận 08 – Bát Bạch Thổ Tinh (2004 – 2023)

Sao bát bạch đương thời đặc lệnh là ý chỉ ngôi sao này trong thời kỳ vận...

Vận 07 – Thất Xích Kim Tinh (1984 – 2003)

7 và 7 nếu đắc vận (tức là thời kì vậy 7) tượng trưng cho...