Microphone Elgato Wave 1

Giá gốc là: 4.039.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.359.000 ₫.

  • CAPSULE: 17 mm Electret
  • POLAR PATTERN: Cardioid
  • RESOLUTION: 24-bit
  • SAMPLE RATE: 48 kHz
  • Tần số đáp ứng: 70 – 20000 Hz
Microphone Elgato Wave 1