Mẫu Landing #Page thực tế ảo – Your VR

8.500.000 

Your Virtual Reality là nền tảng hệ thống giúp kết nối giữa người dùng với môi trường thực tế ảo; Cụ thể ở đây sử dụng nền tảng Oculus của Meta Quest, kết hợp cùng công nghệ & kỹ thuật VR từ thiết bị Y-VR, giúp người dùng có thể có được trải nghiệm thực tế ảo thông qua hệ thống tương tác bằng phần mềm và thiết bị hỗ trợ tương tác trong quá trình trải nghiệm….