Form đặt hàng thiết kế Website theo yêu cầu

  Họ và tên:

  Số điện thoại:

  Địa chỉ Email:

  Link Website của bạn (nếu có):

  Link Website gợi ý (cần có):

  Loại Website bạn đang muốn xây dựng (Mô hình Web):

  Tại đây, bạn có thể hình dung ra loại hình cũng như mô hình Website mà bạn lựa chọn để phát triển trong tương lai ít nhất là 01 - 03 năm tới. Vì vậy, đưa ra lựa chọn chính xác về mô hình cũng như phương thức phát tiển cho Website của bạn chính là một trong những yếu tố then chốt để bắt đầu phát triển trên môi trường Internet đấy !!!

  Website tôi dự kiến sẽ xây dựng là loại:

  Phong cách Website:

  Ý tưởng của bạn về Website:

  Chi phí dự kiến cho việc xây dựng & phát triển Website của bạn (Mức đầu tư cơ sở):

  Chất lượng hình ảnh:

  Cơ sở nền tảng:

  Ứng dụng & Tính năng

  Sau khi gửi biểu mẫu này, hệ thống sẽ tự đống tính toán thông số theo những tùy chọn mà bạn đã lựa chọn ở trên và sẽ xác nhận thông tin của bạn. Nếu không có sự cố gì phát sinh trong quá trình, hệ thống sẽ tự động thiết lập báo giá và gửi lại cho vào địa chỉ Email mà bạn sử dụng để liên hệ với chúng tôi. Toàn bộ quá trình báo giá và tổng hợp thông tin này là hoàn toàn miễn phí và bạn có thể sử dụng như những bản in thông thường