Dự án thiết kế Website cho thương hiệu Gạo ngon Má Tám, góp phần giúp đảm bảo đầu ra cho hơn 15.000 bà con nông dân. Website được xây dựng Layout bài bản và có khả năng mua hàng trực tuyến thông qua các thiết bị di động.

Thẻ: Web Layout / Website