Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam (IBS) là doanh nghiệp tiên phong trong tự động hóa; không ngừng nỗ lực để mang lại những công nghệ tiên tiến nhất cũng như nghiên cứu, phát triển và áp dụng

Website chuyên nghiệp là cách tốt nhất để tạo dựng hình ảnh cho thương hiệu; giúp tăng độ tin cậy giữa doanh nghiệp và khách hàng. Và IBS đã tin tưởng lựa chọn Webthietke.vn thiết kế Website, giúp hiện thực hóa mục tiêu của doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động

  • Sản xuất & lắp đặt các thiết bị cơ khí;
  • Thương mại, Dịch vụ, Đầu tư & Xây dựng;
  • Cung cấp các giải pháp tự động hóa, giải pháp năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng ./.
Tham khảo Website Liên hệ thiết kế Website
Thẻ: Font / Guidelines / Sitemap / Web Layout / Website

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam (IBS) là doanh nghiệp tiên phong trong tự động hóa; không ngừng nỗ lực để mang lại những công nghệ tiên tiến nhất cũng như nghiên cứu, phát triển và áp dụng

Website chuyên nghiệp là cách tốt nhất để tạo dựng hình ảnh cho thương hiệu; giúp tăng độ tin cậy giữa doanh nghiệp và khách hàng. Và IBS đã tin tưởng lựa chọn Webthietke.vn thiết kế Website, giúp hiện thực hóa mục tiêu của doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động

  • Sản xuất & lắp đặt các thiết bị cơ khí;
  • Thương mại, Dịch vụ, Đầu tư & Xây dựng;
  • Cung cấp các giải pháp tự động hóa, giải pháp năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng ./.