Dự án thiết kế Website cho Mobifone với mục tiêu nâng cao tương tác và khả năng trải nghiệm của khách hàng trên môi trường trực tuyến. Hệ thống quản trị tài khoản với nhiều cấp bậc quản trị và khả năng tùy biến cá nhân hóa với từng tài khoản