Dự án thiết kế Website của công ty Traphaco, giúp gia tăng tương tác với khách hàng tập trung trên môi trường các thiết bị di động và máy tính bảng