BGI Group tiền thân là Vinaconex 7 – Nhà thầu xây dựng và nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, BGI Group hiểu rằng tập đoàn cần đặt những nền móng vững chắc để tạo dựng niềm tin cho khách hàng và đối tác. Do đó, việc xây dựng thương hiệu là vô cùng quan trọng. Tất cả các yếu tố nhận diện và các điểm chạm với khách hàng đều cần phải nhất quán và đồng bộ; thể hiện tầm vóc và vị thế của tập đoàn trong giai đoạn mới
Thẻ: Fonts / Guidelines / POSM / Website