Nhắm mục tiêu vào việc cải thiện trải nghiệm của người dùng bằng các dịch vụ và sản phẩm; Baoviet Bank đã cập nhật những công nghệ và ứng dụng hiện đại để phục vụ khách hàng một cách toàn diện