Dự án thiết kế hệ thống Website của công ty cổ phần Công nghệ & Xây dựng Việt Hàn (*Vikoteccons., Jsc). Hướng đến mục tiểu quảng bá về công ty là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng.