Website động là gì?

Khái niệm cơ bản về Website động - Dynamic Website

Website động (Dynamic Website) là trang web có khả năng tự động thay đổi hoặc tùy chỉnh thường xuyên và thường được thiết lập với hệ thống tự động. Các Website động từ phía máy chủ được tạo ra ra một cách “nhanh chóng” bởi các hệ thống mã máy tính có khả năng tạo ra các tập lệnh HTML; Ở đây, các tập tin CSS sẽ chịu trách nhiệm về giao diện và do đó nó là các tệp tĩnh nhằm thiết lập lên hệ thống Website có khả năng “động”.

Hiện nay, có hàng loạt các hệ thống phần mềm, chẳng hạn như: CGI, Java Servlet và Java Server Pages (JSP) / Active Server Pages và ColdFusion (CFML) có sẵn để tạo nên hệ thống Dynamic Website hay các trang web động. Các khung ứng dụng web và hệ thống mẫu giao diện web khác nhau có sẵn cho các ngôn ngữ lập trình thông dụng như Perl, PHP, Python và Ruby để giúp các lập trình viện có thể tạo ra các trang web động với cấu trúc phức tạp, được tối ưu để trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng

Một Website có thể hiển thị trạng thái hiện tại của cuộc đối thoại giữa những người dùng, theo dõi tình hình thay đổi hoặc cung cấp thông tin theo một cách nào đó được cá nhân hóa theo yêu cầu của từng người dùng.

Ví dụ: khi trang đầu của một trang tin tức được yêu cầu, mã chạy trên máy chủ web có thể kết hợp các đoạn HTML được lưu trữ với các tin bài được truy xuất từ cơ sở dữ liệu hoặc một trang web khác qua RSS để tạo ra một trang bao gồm những thông tin được tổng hợp mới nhất. Các Website động có thể tương tác bằng cách sử dụng các biểu mẫu HTML, lưu trữ và đọc lại cookie của trình duyệt hoặc bằng cách tạo một loạt các trang phản ánh lịch sử các lần nhấp trước đó. Một ví dụ khác về nội dung động là khi một trang web bán lẻ có cơ sở dữ liệu về các sản phẩm truyền thông cho phép người dùng nhập một yêu cầu tìm kiếm

Ví dụ như đối với việc tìm kiếm từ khóa “Web thiết kế”. Khi được yêu cầu truy xuất thông tin; Website động sẽ đáp lại bằng việc tổng hợp các nội dung của trang web đó với các nhóm nội dung được cập nhật mới nhất và hiển thị một cách tự nhiên trên trình duyệt Web của người dùng các nhóm nội dung mới nhất từ hệ thống CSDL của Website. Tại đây, các cấu trúc HTML động sẽ sử dụng mã JavaScript để hướng dẫn trình duyệt web cách sửa đổi nội dung trang theo cách tương thích nhất. 

Tổng quan về Website động

Website động phía máy chủ thường là các trang web có cấu trúc được điều khiển bởi các hệ thống máy chủ ứng dụng nhằm xử lý các tập lệnh tại máy chủ khi người dùng yêu cầu. Trong kịch bản phía máy chủ, các tham số sẽ tự động xác định cách tiến hành lắp ráp của từng trang Web mới, bao gồm cả việc thiết lập hành vi và xử lý kịch bản phía máy khách.

Website động phía máy khách thường chịu trách nhiệm xử lý trang web bằng cách sử dụng kịch bản HTML đang chạy trong trình duyệt khi tải. JavaScript hay các ngôn ngữ kịch bản lệnh khác xác định cách HTML trong trang nhận được phân tích cú pháp và đưa vào Mô hình đối tượng tài liệu hoặc DOM, đại diện cho trang web đang được tải. Các kỹ thuật phía máy khách tương tự sau đó có thể tự động cập nhật hoặc thay đổi DOM theo cùng một cách. Mặc dù một trang web có thể động ở phía máy khách, nó vẫn có thể được lưu trữ trên một dịch vụ lưu trữ tĩnh như GitHub Pages hoặc Amazon S3, miễn là trong đó không có mã phía máy chủ nào.

Sau đó, một trang web động được người dùng hoặc một chương trình máy tính tải lại để thay đổi một số nội dung biến đổi. Thông tin cập nhật có thể đến từ máy chủ hoặc từ các thay đổi được thực hiện cho DOM của trang đó. Điều này có thể hoặc không thể cắt bớt lịch sử duyệt web hoặc tạo một phiên bản đã lưu để quay lại, nhưng một bản cập nhật trang web động bằng công nghệ Ajax sẽ không tạo ra một trang để quay lại, và cũng không cắt bớt lịch sử trình duyệt web trước đó của trang được hiển thị.

Khi sử dụng các công nghệ Ajax, người dùng cuối sẽ có một trang động được quản lý dưới dạng một trang trong trình duyệt web trong khi nội dung web thực tế được hiển thị trên trang đó có thể rất khác nhau. Động cơ Ajax hoạt động trên trình duyệt yêu cầu các bộ phận của DOM của nó, DOM, cho khách hàng của mình, từ một máy chủ ứng dụng.

DHTML là thuật ngữ chung cho các công nghệ và phương pháp được sử dụng để tạo các trang web không phải là trang web tĩnh, mặc dù nó đã không được sử dụng phổ biến kể từ khi phổ biến AJAX, một thuật ngữ mà hiện nay nó hiếm khi được sử dụng. Tập lệnh phía máy khách, tập lệnh phía máy chủ hoặc kết hợp những điều này tạo nên trải nghiệm web động trong trình duyệt.

Trả lời