Website tĩnh là gì?

Trang web tĩnh là Website mà trong đó có các trang web được lưu trữ trên máy chủ ở mọt dạng định dạng nhất định và đồng nhất, được gửi đến trình duyệt web của khách hàng khi khách hàng có nhu cầu truy vấn thông tin trong Web. Website tĩnh chủ yếu được thiết lập và mã hóa bằng Hyper-text Markup Language (HTML)Cascading Style Sheets (CSS) được sử dụng để kiểm soát giao diện ngoài HTML cơ bản. Hình ảnh trong Web thường được sử dụng để tạo ra sự xuất hiện mong muốn và là một phần của nội dung chính. Âm thanh hoặc video cũng có thể được coi là nội dung “tĩnh” nếu nó phát tự động hoặc nói chung là không tự tạo ra tương tác.

Loại Website này thường hiển thị cùng một bố cục nội dung thông tin cho tất cả khách hàng khi truy cập; Tương tự như việc phát một tập tài liệu in cho khách hàng hoặc người dùng. Một Website tĩnh nói chung sẽ cung cấp thông tin với định dạng chuẩn và nhất quán trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù chủ sở hữu trang web có thể cập nhật định kỳ, nhưng đây là một quy trình thủ công để chỉnh sửa văn bản, ảnh hay các nhóm nội dung khác và thường yêu cầu các kỹ năng và phần mềm thiết kế Website cơ bản.

Các biểu mẫu đơn giản và các ví dụ về tiếp thị và quảng cáo của Website

Chẳng hạn như các Website cổ điển, Website cơ bản với năm trang hoặc trang web tài liệu, tư liệu quảng cáo thường được xây dựng và thiết kế là Website tĩnh bởi chúng thường trình bày các nhóm thông tin tĩnh, được thiết lập và xác định từ trước cho người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng.

Điều này có thể bao gồm các thông tin về công ty, doanh nghiệp hay các sản phẩm và dịch vụ của công ty cung cấp thông qua các định dạng văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh/video cùng với thanh menu điều hướng người dùng

Các Website tĩnh vẫn có thể sử dụng Server Side Includes (SSI) như một tiện ích để chỉnh sửa; chẳng hạn như chia sẻ một thanh menu chung trên nhiều trang Web. Vì hành vi của trang Web đối với người dùng vẫn là tĩnh nên đây không được coi là trang web động.

Website tĩnh hay Web cố định là trang web được gửi đến trình duyệt web của người dùng chính xác như nó được lưu trữ, trái ngược với trang web động được tạo bởi các ứng dụng web. Do đó, một Website tĩnh sẽ hiển thị cùng một thông tin cho tất cả người dùng, từ mọi bối cảnh, tùy thuộc vào khả năng hiện đại của máy chủ web (Web-Server) để gửi nội dung hoặc ngôn ngữ của tài liệu có sẵn các phiên bản đó và máy chủ được cấu hình để làm như vậy

Đặc điểm của Website tĩnh

  • Các Website tĩnh thường là các tài liệu HTML được lưu dưới dạng tệp trong hệ thống tệp và được máy chủ web cung cấp qua  giao thức HTTP; Tuy nhiên các URL kết thúc bằng đuôi “.html” thì không phải lúc nào cũng là Website tĩnh.
  • Các Website tĩnh thường phù hợp với các nhóm nội dung không bao giờ hoặc hiếm khi cần phải cập nhật, mặc dù các hệ thống mẫu giao diện web hiện đại đang thay đổi điều này.
  • Duy trì số lượng lớn các trang tĩnh vì các tệp có thể không thực tế nếu không có các công cụ tự động, chẳng hạn như trình tạo trang tĩnh. Một cách khác để quản lý các trang tĩnh là tạo ra các sân chơi mã nguồn được biên dịch trực tuyến, ví dụ GatsbyJS và GitHub có thể được sử dụng để di chuyển một trang web WordPress vào các trang web thống kê.
  • Bất kỳ yếu tố cá nhân hóa hoặc tương tác nào cũng phải chạy từ phía máy khách, điều này đang vô tình hạn chế khả năng phát triển của các trang Web
  • Việc giải thích về mặt thuật ngữ đối với Website còn rất lỏng lẻo, có thể bao gồm các trang web được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu và thậm chí có thể bao gồm các trang được định dạng bằng mẫu và được phân phối qua máy chủ của các ứng dụng phát triển Web, miễn là Website được cung cấp không thay đổi và được trình bày về cơ bản là giống như khi nó được lưu trữ.

Trả lời